PROFESNÍ TIPY – 3 lednové činnosti a aktuální právní úprava, aktuální informace

1. Hodnocení na vysvědčení žáků základní školy, kteří jsou cizinci dle Lex Ukrajina

V aktualizované Metodice k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023 (rozklikněte) se mimo jiné připomíná nebo nově zdůrazňuje:

a) z předmětů, ze kterých byl žák uvolněn za účelem jazykové přípravy podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se žák na vysvědčení nehodnotí (s. 2),

b) z předmětů, kterých se žák vůbec neúčastní, protože mu byl upraven vzdělávací obsah, se na vysvědčení nehodnotí a tyto předměty se neuvádějí na vysvědčení (s. 3),

c) „nehodnocen“ se uplatní na vysvědčení jen v případě, že žáka není možné hodnotit z některého předmětu, kterého se alespoň částečně účastnil (s. 3),

d) žák 9. ročníku, který nebude mít v důsledku změny obsahu vzdělávání v rozvrhu předměty, které mají ostatní žáci ve třídě, nebude mít tyto předměty na vysvědčení uvedeny a nebudou uvedeny ani na přihlášce na střední školu (s. 3),

e) střední školy musí při vyhlášení kritérií přijetí ke vzdělávání počítat se situací, že někteří žáci nebudou mít v důsledku změny obsahu vzdělávání na přihlášce uvedeny některé předměty (s. 4).

2. Hodnocení na vysvědčení žáků střední školy, kteří jsou cizinci dle Lex Ukrajina

V aktualizované Metodice k hodnocení žáků ve středních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023 (rozklikněte) se mimo jiné nově zdůrazňuje:

a) úprava obsahu vzdělávání podle § 3 zákona Lex Ukrajina může být realizována ještě nad rámec úprav dle vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou provedeny z důvodů jazykové přípravy, nebo v kombinaci s touto jazykovou přípravou (s. 2),

b) po absolvování adaptačního procesu, kdy žák cizinec již nemá upraven obsah vzdělávání, je důležité soustředit se na osvojení českého jazyka a literatury v takové míře, aby zvládl úspěšně absolvovat všechny ročníky vzdělávání a zároveň také vykonat závěrečnou/maturitní zkoušku. Výstupy vzdělávání za celé středoškolské studium, tedy pro závěrečnou/maturitní zkoušku dané rámcovým vzdělávacím programem, nejsou žákům cizincům upraveny (s. 3).

3. Příprava zápisu k povinné školní docházce v soukromých nebo církevních školách

Na základě novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která je účinná od 1. 1. 2023, může soukromá nebo církevní škola v kritériích pro přijímání žáků stanovit požadavek přítomnosti dítěte u zápisu. 

Dále se na soukromé a církevní školy nově nevztahují pravidla zamezující, aby škola u dítěte zjišťovala dosaženou úroveň rozvoje ve vzdělávacích oblastech stanovených RVP pro předškolní vzdělávání. Proto škola, resp. pedagogičtí pracovníci mohou ověřit předpoklady dítěte ke vzdělávání v konkrétní škole podle jejího konkrétního ŠVP. 

Vysvětlení nové právní úpravy obsahuje závěrečná zpráva RIA ze dne 30. listopadu 2022 (s. 7 a 8), která je dostupná zde.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – 3 lednové činnosti a aktuální právní úprava, aktuální informace

Kontaktujte nás