PROFESNÍ TIPY: 3 tipy pro oblast pracovněprávních vztahů od 1. 1. 2024

Přinášíme Vám 3 tipy navazující na změny právních přepisů, které jsou účinné od 1. 1. 2024:

1. Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zaměstnavatel zkontroluje, zda je v týdnu, na který připadá lyžařský kurz, zaměstnanci poskytnut nepřetržitý odpočinek alespoň 24 hodin spolu s nepřetržitým denním odpočinkem 11 hodin, na který musí bezprostředně navazovat (tj. celkem 35 hodin). Pravidla poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu jsou stanovena v § 92 zákoníku práce.

2. Dovolená zaměstnanců na základě DPP, DPČ

Zaměstnavatel sleduje, zda, resp. kdy zaměstnancům vznikne právo na dovolenou a určuje zaměstnancům čerpání dovolené.

Vznik dovolené za kalendářní rok je podmíněn tím, že

a) zaměstnancův pracovněprávní vztah v kalendářním roce nepřetržitě trval po dobu alespoň 4 týdnů, tj. 28 kalendářních dní, a současně

b zaměstnanec odpracoval alespoň 4násobek fiktivní týdenní pracovní doby, tj. 80 hodin.

3. Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Zaměstnavatel s pomocí informací ČSSZ (rozklikněte) využívá úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu, pokud je zaměstnanci poskytnuto pracovní volno související s akcí pro děti a mládež.

S účinností od 1. 1. 2024 ustanovení § 203a zákoníku práce komplexně upravuje pracovního volno související s akcí pro děti a mládež včetně podmínek, za kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu, její výši a nárok zaměstnavatele na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: 3 tipy pro oblast pracovněprávních vztahů od 1. 1. 2024

Kontaktujte nás