PROFESNÍ TIPY: říjen v diáři ředitelky ZŠ

Na co nezapomenout v říjnu, kdy je školní rok již v plném běhu z manažerského hlediska? Do svého pracovního diáře nás nechala nahlédnout  PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, naše lektorka a vedoucí supervizí.

1. Dokončení prací na výroční zprávě o činnosti školy za předchozí školní rok. Pozvání členů školské rady na jednání, jehož výsledkem má být schválení výroční zprávy.

2. Výkaznictví – výkazy o základní škole, o ředitelství škol, financování a další. Matrika – kontrola údajů, řešení chyb a duplikací.

3. Zahájení kompletní zájmové činnosti – kroužky – sportovní, kulturní i jiné. Realizace pracovníky školy, spolupráce s vnějšími subjekty. Plynule navázat tyto aktivity na běžnou výuku a připravit i výstupy – koncerty, výstavy, turnaje apod.

4. Vyhodnocení práce tříd a depistážní činnosti po prvním měsíci. Osobní setkání s třídními učiteli, asistenty pedagoga a poradenskými pracovníky. Návrhy řešení speciálních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků.

5. Zahájení doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Spolupráce s jednotlivými učiteli při vytipování žáků, kteří tuto podporu potřebují.

6. Školy v přírodě jednotlivých tříd. V rámci těchto akcí realizace programů s třídními kolektivy. Hospitační výjezd.

7. Příprava a realizace akce pro rodiče 9. tříd, 7. a 5. tříd – zaměřená na volbu střední školy, pravidla přijímacího řízení a kariérové poradenství.

8. Hospitační činnost podle stanoveného plánu se zaměřením na předem určené priority.

9. Příprava na druhé rozpočtové řízení – podklady, projednání.

10. Realizace výukových a výměnných pobytů (zájezd do Velké Británie, výměnný pobyt v Itálii).

11. Účast na jednáních jednotlivých předmětových komisí a metodických sdružení. Reflexe podnětů vzešlých z těchto jednání.

12. Jednání se zákonnými zástupci – řešení problémových situací, nastavení podpůrných opatření.

Do října je potřeba vykročit správnou nohou, protože ředitele čekají úkoly v mnoha oblastech a školní rok je již v běhu. Pomalu ale jistě se objevují různé drobné i větší obtíže, které se musí řešit. Vyplatí se na ně připravit a obrnit se trpělivostí.

Pozor – nezapomínat na sebe! Doporučuji si např. naplánovat relaxační pobyt na podzimní prázdniny.

 

Tipy připravila PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a naše lektorka a vedoucí supervizí.

TÝDENÍK MONČA(182)

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: říjen v diáři ředitelky ZŠ

Kontaktujte nás