TIPY – 5 tipů na přípravu doby vánočních prázdnin

  1. Dovolená, samostudium: Zaměstnavatel písemně oznámí zaměstnancům určenou dobu čerpání dovolené alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce), nebo ředitel školy určí čerpání dnů volna na samostudium pedagogickými pracovníky (§ 24 odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících).

  2. Přespočetné hodiny: Pokud bude pedagogický pracovník v pátek 23. 12. čerpat dovolenou nebo volno na samostudium, při „proplácení přespočetných hodin“ je nutné brát v potaz, že doba dovolené a doba volna na samostudium se považuje za dobu, ve které pedagogický pracovník pracoval (§ 348 odst. 1 zákoníku práce).

  3. Přerušení provozu: Pokud má být přerušen provoz mateřské školy nebo školní družiny, musí o přerušení provozu rozhodnout ředitel, a to po projednání se zřizovatelem (§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

  4. Snížení úplaty za vzdělávání: Pokud bude v prosinci provoz veřejné mateřské školy, školní družiny přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, úplata za vzdělávání musí být proporcionálně snížena (§ 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 11 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

  5. Školní stravování: Pokud má školní jídelna poskytovat školní stravování (tj. stravování respektující výživové normy a ve veřejných školních jídelnách poskytované za úplatu odpovídající finančnímu normativu) i v době vánočních prázdnin, musí o tom ředitel rozhodnout (§ 119 školského zákona).

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

TIPY – 5 tipů na přípravu doby vánočních prázdnin

Kontaktujte nás