TIPY – 5 tipů na přípravu doby vánočních prázdnin

  1. Dovolená, samostudium: Zaměstnavatel písemně oznámí zaměstnancům určenou dobu čerpání dovolené alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce), nebo ředitel školy určí čerpání dnů volna na samostudium pedagogickými pracovníky (§ 24 odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících).

  2. Přespočetné hodiny: Pokud bude pedagogický pracovník v pátek 23. 12. čerpat dovolenou nebo volno na samostudium, při „proplácení přespočetných hodin“ je nutné brát v potaz, že doba dovolené a doba volna na samostudium se považuje za dobu, ve které pedagogický pracovník pracoval (§ 348 odst. 1 zákoníku práce).

  3. Přerušení provozu: Pokud má být přerušen provoz mateřské školy nebo školní družiny, musí o přerušení provozu rozhodnout ředitel, a to po projednání se zřizovatelem (§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

  4. Snížení úplaty za vzdělávání: Pokud bude v prosinci provoz veřejné mateřské školy, školní družiny přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, úplata za vzdělávání musí být proporcionálně snížena (§ 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 11 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

  5. Školní stravování: Pokud má školní jídelna poskytovat školní stravování (tj. stravování respektující výživové normy a ve veřejných školních jídelnách poskytované za úplatu odpovídající finančnímu normativu) i v době vánočních prázdnin, musí o tom ředitel rozhodnout (§ 119 školského zákona).

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

TIPY – 5 tipů na přípravu doby vánočních prázdnin

Kontaktujte nás