TIPY – pro každý druh školy 1 lednový tip

Vyšší odborná škola: Pokud v lednu 2023 student vzdělávacího programu v délce 3,5 roku vykoná absolutorium úspěšně, přestane být studentem VOŠ dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Pokud tento student nevykoná absolutorium úspěšně, přestane být studentem VOŠ 31. ledna 2023.

Střední škola: V lednu 2023 vyhlášená kritéria přijetí ke vzdělávání ve střední škole mají obsahovat precizně zformulovaná kritéria hodnocení rozhovoru, kterým se ověřuje znalost českého jazyka osob dle § 20 odst. 4 školského zákona a cizinců dle Lex Ukrajina.

Konzervatoř: V lednu 2023 (od 15. do 31. ledna) probíhá talentová zkouška, avšak ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče až v období od 5. února do 15. února 2023.

Základní škola: V lednu 2023 škola připraví správně vydaná vysvědčení za první pololetí školního roku a podle školního řádu ověří vymezení pravidel a jejich respektování třídními učiteli:

  1. kdo hodnotí chování žáků,
  2. odlišení hodnocení chování žáků od kázeňských opatření,
  3. za jakých podmínek je neúčast žáka ve vyučování neomluvenou neúčastí žáka ve vyučování.

Mateřská škola: Pokud se v lednu 2023 bude ředitel školy zabývat správním řízením o ukončení individuálního vzdělávání dítěte, je nutné mít na paměti, že odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

TIPY – pro každý druh školy 1 lednový tip

Kontaktujte nás