VÝBĚR Z DOTAZŮ: bezúplatné vzdělávání „předškoláků“ v době prázdnin

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Plánujeme činnost v době hlavních prázdnin a nejsou nám jasní „předškoláci“ (děti s povinným předškolním vzděláváním), kteří se nemusejí povinně vzdělávat v mateřské škole v době prázdnin. Znamená to, že v době prázdnin (pokud se vzdělávají) mají hradit úplatu za předškolní vzdělávání?

puškinová

Odpověď:

Povinnost předškolního vzdělávání

Podle § 34 odst. 1 školského zákona je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. „Výjimky“ z tohoto pravidla jsou stanoveny § 34a školského zákona. K nim patří i

  • doba školních prázdnin v základních a středních školách (§ 34a odst. 3 školského zákona) nebo
  • vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením (§ 34a odst. 1 školského zákona).

 

Bezúplatné předškolní vzdělávání ve veřejné mateřské škole

Ze skutečnosti, že se v době prázdnin na pětileté a starší děti nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání, nelze dovodit, že by tyto děti musely hradit úplatu za předškolní vzdělávání. Výslovně to plyne z § 123 odst. 2 školského zákona, podle kterého se poskytuje vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Závěr

Bezúplatnost předškolního vzdělávání ve veřejné mateřské škole není podmíněna tím, že se na dítě vztahuje povinnost předškolního vzdělávání. Je podmíněna pouze určitým věkem dítěte. Proto se i „předškolák“ vzdělává ve veřejné mateřské škole v době prázdnin bezúplatně.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: bezúplatné vzdělávání „předškoláků“ v době prázdnin

Kontaktujte nás