VÝBĚR Z DOTAZŮ: nehodnocení žáka za 1. pololetí školního roku

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Žák základní školy nebude hodnocen za 1. pololetí, a to z předmětu matematika. Jak bude hodnocen celkově za toto pololetí? Uvedeme na vysvědčení, že „prospěl“, nebo „neprospěl“?

Pokud žák nebude hodnocen za 1. pololetí ani v náhradním termínu do konce března 2024, projeví se to někde? Můžeme jej při hodnocení z matematiky na konci školního roku hodnotit z učiva 1. a 2. pololetí?

puškinová

Odpověď:

Nehodnocení za 1. pololetí školního roku

Jestliže je žák nehodnocen z matematiky, uvede se místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.

Celkově je žák za 1. pololetí „nehodnocen“.

Tento postup vyplývá z vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

  • 16 odst. 2: Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.
  • 16 odst. 4 písm. d): Žák je hodnocen stupněm nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

 

Nehodnocení za 1. pololetí školního roku v náhradním termínu

Pokud žák nebude hodnocen za 1. pololetí školního roku ani v náhradním termínu (do konce března 2024), zůstává zachováno hodnocení za 1. pololetí školního roku, ve kterém byl žák z matematiky „nehodnocen“ a celkově „nehodnocen“.

Důvody nehodnocení žáka se uvedou ve školní matrice.

Hodnocení za 2. pololetí školního roku

Je nutné si uvědomit, že žák není hodnocen „na konci školního roku“ (zřejmě se myslí konec období školního vyučování) za „celý školní rok“. Je hodnocen za 2. pololetí školního roku.

Proto hodnocení výsledků vzdělání žáka na konci června nelze pojmout jako hodnocení z učiva 1. a 2. pololetí školního roku. Tímto způsobem nelze „kompenzovat“ nehodnocení žáka za 1. pololetí školního roku.

Přitom je samozřejmě možné, a dokonce pravděpodobné, že při hodnocení žáka za 2. pololetí školního roku budou žákovi zadávány úlohy, které předpokládají znalosti a dovednosti, které měl žák získat v průběhu 1. pololetí školního roku.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: nehodnocení žáka za 1. pololetí školního roku

Kontaktujte nás