VÝBĚR Z DOTAZŮ – „nenastoupení“ uchazeče do školy: nepoužití zpětvzetí žádosti a použití autoremedury 

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Jsme organizace s mateřskou a základní školou. Víme, že někteří rodiče přihlásili své děti na několik základních nebo mateřských škol, mimo jiné k nám. Jak máme postupovat, pokud byli přijati na více mateřských nebo základních škol (mimo jiné k nám) a vybrali si jinou školu? Chceme vzít na takto uvolněná místa uchazeče „pod čarou“. Mohou rodiče přijatých dětí vzít žádost zpět?

puškinová

Odpověď:

Podle § 45 odst. 4 správního řádu žádost (tj. i přihlášku k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání) nelze vzít zpět od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně (tj. školy) do zahájení odvolacího řízení.

Škola již vydala rozhodnutí o přijetí k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání. Proto žádosti nelze vzít zpět.

Možným řešením je následující postup:

a) Přijatí uchazeči (jejich zákonní zástupci) škole prokazatelně oznámí, že nevyužijí svého práva vzdělávat se v dané škole.

b) Uchazeči (jejich zákonní zástupci) se v odvolací lhůtě odvolají proti rozhodnutí o nepřijetí. Škola (jako prvoinstanční orgán) u některých z nich v rámci tzv. autoremedury (§ 87 správního řádu) změní rozhodnutí o nepřijetí na rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ – „nenastoupení“ uchazeče do školy: nepoužití zpětvzetí žádosti a použití autoremedury 

Kontaktujte nás