PROFESNÍ TIPY: červen prakticky

Přinášíme Vám 4 tipy na červnové činnosti spojené s pedagogickým řízením školy. 1. Kontrola získávání podkladů nezbytných k hodnocení žáka na vysvědčení Je vhodné zkontrolovat, zda pedagogičtí pracovníci získávají podklady nutné k hodnocení žáka na vysvědčení v souladu se školním řádem. 2. Obsah jednání pedagogické rady, který je dán právním předpisem a) Informování pedagogické rady o vyloučení nebo podmíněném […]

PROFESNÍ TIPY: praktické tipy k tematické zprávě ČŠI 

V návaznosti na Tematickou zprávu ČŠI – Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka Vám přinášíme praktické tipy pro školní rok 2023/2024. Stáhnout profesní tipy Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

PROFESNÍ TIPY – květen v diáři ředitelky střední školy

Na co nezapomenout v květnu z manažerského hlediska? Do svého ředitelského diáře nás nechala nahlédnout Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec. 1. Administrace a realizace didaktických testů maturitní zkoušky. 2. Správní řízení přijímacího řízení. 3. Při odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů do prvních ročníků máme připravenou složku, která obsahuje jméno třídního učitele, osobní dotazník […]

PROFESNÍ TIPY – duben v diáři ředitelky střední školy

Na co nezapomenout v dubnu z manažerského hlediska? Do svého ředitelského diáře nás nechala nahlédnout Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec. 1. Informace o konání, průběhu a organizačních náležitostech JPZ zveřejnit na sociálních sítích školy. 2. Příprava a kontrola podkladů pro pedagogickou radu, třídní schůzky, konzultace s rodiči – informace o konání třídních schůzek/konzultací na […]

PROFESNÍ TIPY – činnost mateřské školy v dubnu

Jarní měsíce jsou v činnosti mateřské školy spojeny s častějšími pobyty dětí v přírodě a častějšími aktivitami, které pro děti nejsou zcela běžné. Dále v dubnu mateřské školy mohou vykonávat zcela novou aktivitu v oblasti statistického vykazování. S uvedeným širokým záběrem témat jsou spojeny naše 3 tipy. 1. Předávání individuálních údajů ze školních matrik: Na základě novely vyhlášky o dokumentaci škol […]

PROFESNÍ TIPY – stanovení počtu přijímaných dětí MŠ nebo žáků ZŠ

Počet přijímaných uchazečů (dětí, žáků) je podstatným údajem, který ředitel školy bere v potaz při přijímání k předškolnímu a základnímu vzdělávání. Dále Vám přinášíme 8 tipů na kontrolu správného stanovení počtu přijímaných uchazečů a následné použití tohoto počtu. Povinnost, doporučení stanovit a zveřejnit počet přijímaných uchazečů 1. Při vyhlášení zápisu ředitel školy zveřejní počet přijímaných uchazečů. Pro […]

PROFESNÍ TIPY: příprava na ČŠI – tipy na zlepšení v nejproblematičtější oblasti v ZŠ, SŠ

Od dubna – května školy připravují následující školní rok (počet tříd, noví zaměstnanci, ukončení pracovního poměru). Naše tipy Vás nasměrují i k přípravě vlastní pedagogické činnosti v následujícím školním roce a roli ředitele jako pedagogického lídra. 1. ČŠI hodnotí činnost ZŠ a SŠ podle kritéria: Pedagogové využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených cílů. 2. Konkrétně […]

PROFESNÍ TIPY: jak na individualizaci výuky

„Když je ve třídě třicet žáků, z toho pět se speciálními potřebami, nejde se jim věnovat individuálně.“ „Během čtyřiceti pěti minut vyučovací hodiny se nedá stihnout ke každému přistupovat odlišně.“ „Bez podkladů z poradny nemohu nic dělat.“   Individualizace ve výuce není lehká práce. Vyžaduje čas, energii a pedagogové musí také přijmout fakt, že ne všem žákům […]

PROFESNÍ TIPY – přijímání k základnímu vzdělávání v soukromé a církevní škole: zvýhodnění uchazeče „z vlastní mateřské školy“

Při zápisu k povinné školní docházce v soukromých a církevních školách mohou soukromé a církevní základní školy zvýhodňovat uchazeče – děti „z vlastní mateřské školy“. Vysvětlení tohoto kritéria je důležité pro soukromé a církevní základní školy, i pro veřejné mateřské školy, které pomáhají zákonným zástupcům dětí zorientovat se v pravidlech zápisů k povinné školní docházce. 1. Zvýhodnění uchazeče „z […]

PROFESNÍ TIPY – sjednání zkušební doby

Od jarních měsíců zaměstnavatelé připravují pracovní poměry nových zaměstnanců. Na co se zaměřit v souvislosti se sjednáním zkušební doby? 1. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. 2. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který je uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Jmenováním však […]

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – sjednání zkušební doby

Kontaktujte nás