VÝBĚR Z DOTAZŮ: zápis k povinné školní docházce a snížení počtu přijímaných žáků

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Při vyhlášení zápisu k povinné školní docházce jsme zveřejnili, že přijímáme 30 žáků a otvíráme jednu třídu.

Matka „nespádového“ dítěte mne informovala, že by chtěla zapsat dceru do naší základní školy, ale že dcera má přiznaný 3. stupeň podpůrných opatření a už z mateřské školy má personální podporu asistenta pedagoga.

Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, se (zjednodušeně) za každého žáka s přiznaným opatřením třetího stupně snižuje počet žáků ve třídě o jednoho, resp. dva, a to podle druhu postižení. Jak mám postupovat, když tento nespádový uchazeč bude přijat například po následném losování při počtu přihlášených 34? Počet žáků ve třídě by ale následně měl být 29 nebo 28 podle postižení uchazeče.

puškinová

Odpověď:

V dotazu je uvedena podstatná informace – uchazečem je dítě, které nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu dané základní školy.

Dotaz zřejmě směřuje k tomu, zda a za jakých podmínek může základní škola snížit počet přijímaných žáků, o kterém již informovala při vyhlášení kritérií zápisu.

Lze stručně konstatovat, že existují dvě varianty postupu:

1. Škola sníží (dříve vyhlášený) počet přijímaných uchazečů, jestliže

  • do vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání zjistí, že někteří uchazeči mají přiznané podpůrné opatření určitého stupně, které ovlivňuje počet žáků ve třídě,
  • dovodí, že v (budoucí) třídě/třídách bude nutné snížit počet žáků podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Škola nesníží (dříve vyhlášený) počet přijímaných uchazečů, jestliže

  • po vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání zjistí, že někteří uchazeči mají přiznané podpůrné opatření určitého stupně, které ovlivňuje počet žáků ve třídě,
  • počet přijatých uchazečů (žáků) se nemění a škola nesníží počet žáků ve třídě v daném školním roce; přitom škola vychází z pravidla daného § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé a třetí se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve třídě v průběhu školního roku [zdůrazněno autorkou].

Další informace pro odběratele Týdeníku

Více informací o stanovení počtu přijímaných dětí MŠ nebo žáků ZŠ je obsaženo v Týdeníku 14/2023profesních tipech zpracovaných Mgr. Janem Fialou (rozklikněte).

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: zápis k povinné školní docházce a snížení počtu přijímaných žáků

Kontaktujte nás