PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

TYDENIK MONCA81

Působil jako speciální pedagog logoped v mateřské škole, v sociálních službách i v logopedické ambulanci. Téměř deset let pracoval na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde se výzkumně věnoval podpoře a přístupům k lidem s různými formami narušené komunikační schopnosti. V současné době je ředitelem Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, kde se snaží vyzdvihovat efektivitu […]

Mgr. Věra Mučič

TYDENIK MONCA196

Školská logopedka působící aktuálně v Základní škole a mateřské škole logopedické, Brno, Veslařská 234 jako zástupkyně ředitele pro speciálně pedagogickou a logopedickou intervenci ve vzdělávání. Během své téměř 20leté působnosti ve školství (s přestávkou v podobě mateřské dovolené) pracovala převážně v poradenství (PPP, SPC pro žáky s vadami řeči), ale také jako speciální pedagog v různých typech školských zařízení pro žáky […]

doc. PhDr. Lenka KREJČOVÁ, Ph.D.

TYDENIK MONCA185

Školní psycholožka, ředitelka DYS-centra Praha, z. ú., autorka mnoha odborných publikací a odborná garantka časopisu Školní poradenství v praxi. Věnuje se diagnostice, poradenství, dlouhodobým i krátkodobým terapiím, přípravě a realizaci mezinárodních projektů, koncepční a metodické práci.

PhDr. Ing. Pavel Štursa

Štursa

Ekonom a rozpočtář odboru školství městské části Praha 1. Profesně se věnuje finančním otázkám především mateřských a základních škol a školských zařízení. Dále se zabývá ekonomickým vztahem příspěvkové organizace ke zřizovateli (např. rozpočet, výsledek hospodaření, doplňková činnost, závazné ukazatele).

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová

Jana.Pechancova.04

Zajišťuje podporu a služby pro studenty se specifickými poruchami učení ve Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT, mimoto pracuje s mladšími klienty v DYS-centru Praha. Zabývá se přístupností studia, inkluzí především žáků se specifickými poruchami učení. Věnuje se také šíření dynamického přístupu k testování i rozvojové práci se studenty, k čemuž se pojí i šíření povědomí […]

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Eva.Šírová

Pedagogická psycholožka, videotrenérka a supervizorka VTI. Dlouhodobě stážovala na Dětské psychiatrii FN Motol v Praze, pracovala jako pedagogická a školní psycholožka v PPP Praha Modřany a na ZŠ Písnická v Praze, nyní působí jako odborná asistentka na katedře psychologie FF UK. Doktorské studium absolvovala částečně na RUG v Nizozemsku.

Mgr. Galina Rucká

Galina.Rucká

Ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, členka skupiny předarchivní péče při MZA v Brně.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

Mgr. Galina Rucká

Kontaktujte nás