PhDr. Ing. Pavel Štursa

Štursa

Ekonom a rozpočtář odboru školství městské části Praha 1. Profesně se věnuje finančním otázkám především mateřských a základních škol a školských zařízení. Dále se zabývá ekonomickým vztahem příspěvkové organizace ke zřizovateli (např. rozpočet, výsledek hospodaření, doplňková činnost, závazné ukazatele).

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová

Jana.Pechancova.04

Zajišťuje podporu a služby pro studenty se specifickými poruchami učení ve Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT, mimoto pracuje s mladšími klienty v DYS-centru Praha. Zabývá se přístupností studia, inkluzí především žáků se specifickými poruchami učení. Věnuje se také šíření dynamického přístupu k testování i rozvojové práci se studenty, k čemuž se pojí i šíření povědomí […]

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Eva.Šírová

Pedagogická psycholožka, videotrenérka a supervizorka VTI. Dlouhodobě stážovala na Dětské psychiatrii FN Motol v Praze, pracovala jako pedagogická a školní psycholožka v PPP Praha Modřany a na ZŠ Písnická v Praze, nyní působí jako odborná asistentka na katedře psychologie FF UK. Doktorské studium absolvovala částečně na RUG v Nizozemsku.

Mgr. Galina Rucká

Galina.Rucká

Ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, členka skupiny předarchivní péče při MZA v Brně.

PhDr. Václav Mertin

martin

Psycholog s dlouholetou poradenskou praxí v pedagogicko-psychologické poradně, učitel na katedře psychologie FF UK v Praze (pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie). Odborník na poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče. Autor mnoha odborných knih a pravidelných statí v časopise Školní poradenství v praxi aj.

PhDr. David Čáp, Ph.D.

čáp

Etoped, psycholog, psychoterapeut, lektor se zaměřením na řešení šikany, komunikaci školy s rodiči a kurzy zvládání vzteku, vyučující na katedře psychologie FF UK a autor (např. publikace Metody a postupy poznávání žáka, Wolters Kluwer ČR).