PROFESNÍ TIPY: 3 tipy pro oblast pracovněprávních vztahů od 1. 1. 2024

Přinášíme Vám 3 tipy navazující na změny právních přepisů, které jsou účinné od 1. 1. 2024: 1. Nepřetržitý odpočinek v týdnu Zaměstnavatel zkontroluje, zda je v týdnu, na který připadá lyžařský kurz, zaměstnanci poskytnut nepřetržitý odpočinek alespoň 24 hodin spolu s nepřetržitým denním odpočinkem 11 hodin, na který musí bezprostředně navazovat (tj. celkem 35 hodin). Pravidla poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: rozdávání potravin rodiči na akcích mateřské školy

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Na akce školy (např. na tematické projektové dny), na které jsou přizváni rodiče dětí, rodiče nosí a dětem rozdávají doma uvařené, upečené potraviny. Nebalené, často s krémem. Je to možné? Pokud to máme rodičům zakázat, o jaký právní předpis se opřít? Odpověď: Poskytování pouze školního stravování Při přijetí […]

MODELOVÁ SITUACE: „vytýkací dopis“ a rozvázání pracovního poměru výpovědí pro soustavné méně závažné „porušování pracovní kázně“

Zaměstnavatelé často podnikají kroky vedoucí k dání výpovědi zaměstnanci pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [dle § 52 písm. g) zákoníku práce]. Naše 4 výstižné modelové situace Vás upozorní na časté chyby a připraví na správný postup. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na […]

RADA ODBORNÍKA: 3 činnosti spojené s uplynutím prvních tří měsíců školního roku

Naše rada je spojena s koncem listopadu, tj. s uplynutím prvních tří měsíců školního roku. 1. Vyhodnocení podpůrných opatření prvního stupně Dětem nebo žákům je často od začátku školního roku poskytováno podpůrné opatření prvního stupně. Podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola […]

PROFESNÍ TIPY: 3 prosincové tipy pro řízení školy

Přinášíme Vám 3 tipy na důležité prosincové činnosti při řízení zaměstnanců i procesu vzdělávání: 1. Dovolená v roce 2023 Kontrola čerpání dovolené, na kterou zaměstnanci vzniklo právo v roce 2023. Zaměstnavatel určí čerpání dovolené, případně převede část dovolené do roku 2024 (a to na základě písemné žádosti zaměstnance). 2. Úplata za vzdělávání v prosinci 2023 Kontrola počtu (vyučovacích) dnů, […]

PROFESNÍ TIPY: listopad v diáři ředitelky ZŠ

Na co nezapomenout v listopadu, kdy se láme 1. pololetí školního roku z manažerského hlediska? Do svého pracovního diáře nás nechala nahlédnout  PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, naše lektorka a vedoucí supervizí. 1. Hospitační činnost podle stanoveného plánu. Podrobné hospitační pohovory. 2. Osobní rozhovory s kolegy, kteří nastoupili k začátku školního roku a mají sjednanou tříměsíční […]

RADA ODBORNÍKA: jak otevřít komunikaci směrem k rodičům?

Do přístupu ke komunikaci s rodiči dětí a žáků vstupuje jejich právo na informace i právo na rozhodování. Kromě tohoto právního pozadí by však do popředí měla vstupovat ještě jedna úvaha, a sice že pokud jsou do edukačního procesu a prostředí školy rodiče pravidelně vtahováni, společný cíl maximálního naplňování potřeb dětí a žáků a jejich přípravy na současný i […]

PROFESNÍ TIPY: elektronické doručování písemnosti zaměstnancem zaměstnavateli po novele zákoníku práce

Zkontrolujte pomocí testu, nakolik jste připraveni na elektronické doručování písemnosti (např. výpovědi) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, a to zaměstnancem zaměstnavateli od 1. 10. 2023. Které tvrzení odpovídá § 337 zákoníku práce? 1. Zaměstnanec může zaměstnavateli doručit výpověď na elektronickou adresu zaměstnavatele. 2. Pokud si zaměstnavatel písemnost doručenou na elektronickou adresu nepřečte, písemnost není doručena. 3. […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: potvrzení očkování lékařem

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Pokud bylo dítě přijato do mateřské školy, musí ještě lékař na druhé straně evidenčního listu (evidenční list ze SEVTu) potvrdit, že dítě vyžaduje zvláštní péči nebo že je řádně očkováno? Odpověď: Skutečnost, že dítě vyžaduje zvláštní péči, nemá potvrzovat lékař. Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly […]

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: potvrzení očkování lékařem

Kontaktujte nás