PROFESNÍ TIPY – předcházení úrazům dětí a žáků

Po letech uzavření škol v důsledku covidové pandemie vzrostl počet úrazů dětí a žáků ve školách. K jakým zjištěním dospěla ČŠI a na které činnosti se škola může zaměřit? Ve výroční zprávě za školní rok 2021/2022, s. 260–262 (rozklikněte) ČŠI konstatuje, že nejobvyklejším zraněním je dlouhodobě poranění ruky, míra úrazovosti během přestávek nastiňuje otázku, nakolik je dohled […]

PROFESNÍ TIPY – plánování činností mateřské školy vyplývajících z nové právní úpravy

V nedávné době nabyly účinnosti novely právních předpisů, které ovlivňují činnost mateřské školy v jarních měsících. Již nyní je vhodné je naplánovat. „Pilotní sběr“ individuálních údajů ze školní matriky 1. Ředitel mateřské školy naplánuje, zda se mateřská škola zapojí do dubnového „pilotního sběru“ individuálních údajů ze školní matriky podle stavu k 31. 3. 2023. 2. Pokud se mateřská škola zapojí […]

RADA ODBORNÍKA – jak naučit žáky učit se?

Velmi často v poradně se žáky řešíme, jak zvládnout větší množství učiva v situacích, kdy dosavadní způsoby učení už jim nevyhovují, nefungují a velké množství času stráveného učením neodpovídá výsledku. Cestou, jak se naučit učit se, je dobře poznat sám sebe. Sdílíme 10 otázek či námětů, které mohou žáky navést, jak učení zvládat: 1. Kde se učím. […]

RADA ODBORNÍKA – kdy je vhodný čas na supervizi sborovny?

Stará jachtařská poučka říká, že správný čas zmenšit plachty je, když vás to poprvé napadne. Má se tím předejít tomu, že vlivem podmínek nějaká akce bude nemožná nebo obtížně proveditelná, a dojde třeba k poškození lodi či zranění posádky. Obdobně je tomu i se supervizí sborovny. Čekat se supervizí, až budeme mít problém, často znamená, že potom […]

PROFESNÍ TIPY – pracovní poměr a 3 změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek

S účinností od 1. 1. 2023 byla novelizována vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů, a vyvolala mnoho změn. Zde přinášíme 3 zásadní změny. 1. Profesní riziko (do 31. 12. 2022 Práce s rizikem ohrožení zdraví): Práce ve školách […]

6 postřehů k zápisům z pera dětského psychologa

1. V první řadě by měl zápis představovat příjemné i trochu slavnostní a oficiální přijetí dítěte do školy k „opravdovému“ vzdělávání.  2. Pokud si však učitel všimne čehokoliv, co by v jeho očích mohlo představovat komplikaci školní docházky, měl by se v první řadě rodičů ptát: jestli to vidí podobně, jestli se charakteristika projevuje i v jiných situacích a prostředích, […]

2 MODELOVÉ SITUACE – „dodatečný odklad“ povinné školní docházky

V lednu základní školy rozhodují o tzv. dodatečném odkladu povinné školní docházky a děti se „vracejí“ do mateřské školy. 2 modelové situace zachycují časté mylné postupy nebo názory s ním spojené a dávají základním a mateřským školám návod, jak se jim vyvarovat nebo jak na ně reagovat. Stáhnout modelové situace Modelové situace připravila PhDr. Mgr. Monika […]

RADA ODBORNÍKA – dodatečný odklad z pedagogicko-psychologického hlediska

Dodatečný odklad školní docházky není zdaleka tak častý fenomén jako odklad školní docházky. Naštěstí! Celá situace s sebou nese z pedagogicko-psychologického hlediska řadu dilemat, která je zapotřebí zvážit.  Když žákovi oznámíme, že už nebude navštěvovat první třídu, jak to ovlivní jeho sebepojetí? Některé děti jsou ve škole skutečně nešťastné, a jakmile se rozhodne o dodatečném odkladu, uleví […]

PROFESNÍ TIPY – 3 lednové činnosti a aktuální právní úprava, aktuální informace

1. Hodnocení na vysvědčení žáků základní školy, kteří jsou cizinci dle Lex Ukrajina V aktualizované Metodice k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023 (rozklikněte) se mimo jiné připomíná nebo nově zdůrazňuje: a) z předmětů, ze kterých byl žák uvolněn za účelem jazykové přípravy podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, […]

PORADNA – výpověď daná zástupci ředitele ZUŠ

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Jsme základní umělecká škola zřízená krajem. Nejsem spokojený s prací zástupce ředitele. Můžu mu dát rovnou výpověď, nebo jej musím nejprve odvolat? Existuje pro základní umělecké školy nějaký speciální postup? Odpověď: Pro základní uměleckou školu (ještě přesněji – právnickou osobou vykonávající činnost základní umělecké školy) platí stejná pravidla […]