RADA ODBORNÍKA: jak na hospitace/náslechy při práci se žáky s SVP?

Nedílnou součástí práce vedení školy jsou náslechy (hospitace) ve výuce. Sledovat management školní třídy, didaktické postupy, odbornost i obsahovou stránku vyučovací hodiny je běžná praxe. Někdy je ovšem výhodné zajít se podívat cíleně na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Ne proto, abychom kolegy přistihli, když chybují, a měli tak argumenty, proč inkluze nefunguje! […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: plnění povinné školní docházky v zahraničí

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Jak postupovat v případě, že žákyně školy bude plnit povinnou školní docházku v USA po dobu jednoho roku. Poté se zase vrátí zpět do naší školy. Je potřeba žádost rodičů o uvolnění nebo jen oznámení? Odpověď: Plnění povinné školní docházky v zahraničí Podle § 38 odst. 1 písm. a) školského […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: návrat zaměstnance po rodičovské dovolené

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Učitelka čerpala dvě na sebe plynule navazující mateřské a následně rodičovské dovolené, což bylo celkem 6 let. Učitelka má smlouvu na dobu neurčitou. Od 1. září by měla nastoupit opět do procesu. Má učitelka nárok na místo a ředitel ji musí přijmout? Nebo po tak dlouhé době jí […]

PROFESNÍ TIPY: bezpečnostní tip č. 4 – jak funguje antivir a 3 důvody, proč jej používat na každém zařízení

V tipu č. 4  se podíváme na fungování antiviru a řekneme si 3 důvody, proč bychom jej měli používat na každém zařízení. Jak funguje antivir? Antivir se chová jako digitální ochránce, který monitoruje, detekuje a neutralizuje potenciální hrozby na našem zařízení. Skenuje soubory a aktivity, identifikuje podezřelé chování a zabraňuje škodlivým programům v pronikání do systému. […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: kázeňská opatření ve školním klubu

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Je možné účastníkovi školního klubu uložit důtku vychovatele? Odpověď: Kázeňská opatření, která nemají právní důsledky (např. důtka třídního učitele), lze uložit pouze tehdy, pokud tato kázeňské opatření vymezuje prováděcí vyhláška. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, však taková kázeňská opatření nedefinuje. Proto […]

PROFESNÍ TIPY: 5 tipů pro přípravu výpovědi pro nadbytečnost

Plánování „úvazků“ na školní rok 2024/2025 vyžaduje velký časový předstih a může vyústit v plánování výpovědi pro nadbytečnost zaměstnance. Naše tipy Vás upozorní na některé důležité souvislosti. Výpovědi musí předcházet rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně, která je účinná k určitému dni. Organizační změna spočívá ve zrušení určitého pracovního místa. Existuje příčinná souvislost mezi realizací organizační změny a […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: nehodnocení žáka za 1. pololetí školního roku

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Žák základní školy nebude hodnocen za 1. pololetí, a to z předmětu matematika. Jak bude hodnocen celkově za toto pololetí? Uvedeme na vysvědčení, že „prospěl“, nebo „neprospěl“? Pokud žák nebude hodnocen za 1. pololetí ani v náhradním termínu do konce března 2024, projeví se to někde? Můžeme jej při hodnocení z matematiky […]

PROFESNÍ TIPY: únor v diáři ředitelky ZŠ

Na co nezapomenout v únoru, kdy začíná druhé II. školního roku? Do svého pracovního diáře nás nechala nahlédnout  PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, naše lektorka a vedoucí supervizí. 1. Pololetní a jarní prázdniny – různé osobní pracovní schůzky. 2. Plán akcí na II. pololetí, setkání s předsedy předmětových komisí, počátek plánování dalšího školního […]

RADA ODBORNÍKA: chyba č. 10 – špatná evidence dokumentů přijímacího řízení uchazečů na střední školy z nového elektronického systému DiPSy

Od 15. ledna 2024 byl pro střední školy zprovozněn nový elektronický systém pro přihlášky k přijímacím zkouškám DiPSy, který je napojen na registr obyvatel a při použití elektronické identity občana vyhledá po řádném přihlášení příslušného uchazeče a nabídne mu přihlášku s již předvyplněnými základními údaji. Pro uchazeče o studium na středních školách a jejich rodiče bude tento systém […]

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

RADA ODBORNÍKA: chyba č. 10 – špatná evidence dokumentů přijímacího řízení uchazečů na střední školy z nového elektronického systému DiPSy

Kontaktujte nás